sl. II,11 - III,27 sl. V,11 - V,18 sl. X,14 - X,21 neumístěné
fragmenty
sl. IV,1 - IV,17 sl, V,19 - VI,3 sl. X,22 - X,30
sl. IV,18 - V,10 sl. VI,4 - X,13 sl. XI,1 - XI,15  

Turínský papyrus
- sloupce II,11 až III,26/27 -

Následuje hieroglyfický přepis turínského papyru a jeho překlad do češtiny. Tato část koresponduje s 1.-5. dynastií. Souhrn na konci uvádí součet všech králů v této sekci. To může znamenat, že v době, kdy byl seznam tvořen, byli všichni králové prvních pěti dynastií považování za ucelenou skupinu.

II,11: Menes (Narmer)

[nsw] bi.tj (mni) anx wDA snb ir.n ///

Král [Horního a] Dolního Egypta Meni, ať žije, daří se mu a je zdravý, vykonával ///

 

II,12: Iteti (Aha)

[nsw] bi.tj (it///) ///

Král [Horního a Dol]ního Egypta ///

 

II,13: Iti (Džer)

[nsw bi.tj] ///

[Král Horního a Dolního Egypta] ///

 

II,14: (pokračování předchozí řádky ?)

/// 10 hrw 28 ///

10 [+ X], 28 dní ///

 

II,15: Itiui (Vedžo)

[nsw] bi.tj (/// tjwi) ///

Král [Horního a] Dolního Egypta [I]tiui ///

 

II,16: Semti (Den)

[nsw] bi.tj (sm.tj)

Král [Horního a] Dolního Egypta Semti ///

 

II,17: Merbiapen (Andžib)

[nsw] bi.tj (mr-biA-pn) /// rnp.t 74

Král [Horního a] Dolního Egypta Merbiapen /// 74 let ///

 

II,18: Semsem (Semerchet)

[nsw] bi.tj (smsm) /// [rnp.t] 72

Král [Horního a] Dolního Egypta Semsem /// 72 [let] ///

 

II,19: Kebehu (Kaa)

[nsw] bi.tj [(q]bh) /// 63

Král [Hor]ního a Dolního Egypta [Ke]behu /// 63 let ///

Poznámka: Černá tečka téměř na konci řádky může být přeložena jako totéž a v tomto případě znamená slovo roky. Bylo to používáno písařem, aby nemusel opakovat stále stejná slova znovu a znovu.

 

II,20: Baw-netjer (Hetepsechemuej)

nsw bi.tj /// [(] bA.w [nTr)] /// 95

Král Horního a Dolního Egypta Baw-[netjer] /// 95 let

 

II,21: Kakaw (Raneb)

nsw bi.tj [(kA] kA[.w)] ///

Král Horního a Dolního Egypta [Ka]ka[w] ///

 

II,22: Banetjer (Ninecer)

[nsw bi.tj (bA] nTr ) /// 95

[Král Horního a] Do[lního Egypta Ba]netjer /// 95 [let] ///

 

II,23: Neznámé jméno

/// 54

/// 54 [let]

Poznámka: Gardiner zmiňuje, že egyptolog Černý možná rozpoznal části hieroglyfického znaku reprezentujícího zvuk s. Předpokládá, že jméno chybící v této mezeře může být Wadžnes. Toto jméno se objevuje v některých seznamech králů a je považováno za jiné jméno pro Peribsena/Sechemiba.

 

II,24: Sened (?)

nsw bi.tj (snD /// [)] /// 70

Král [Hor]ního a Dol[ního] Egypta Sened /// 70 (?) [let] ///

 

II,25: Aaka (?)

nsw bi.tj aA-kA) ///

Král Horního a Dolního Egypta Aaka ///

Poznámka: Gardiner si je docela jistý, že písař napsal Aaka a ne Neferka nebo Ankhka. To je patrně chyba na straně písaře. Jméno Neferka nebo Neferkare je v některých kultovních královských seznamech. Neferkare je znám Manethem jako Neferkheres, ale v současnosti není doložený.

 

III,1: Neferkasokar (?)

[nsw bi].tj (nfr kA skr) rnp.t 8, ibd 3, hrw ///

[Král Horního a] Dolního Egypta Neferkasokar, 8 let, 3 (měsíce) ///

Poznámka: Toto jméno je doložené v některých seznamech králů ale v současnosti neprokázané. Manetho pojmenoval tohoto vládce Sesokhris.

 

III,2: "Vymazaný" (?)

nsw bi.tj (H(w)-DfA) rnp.t 1, ibd 8, hrw 4, (aHa=f m anx) 34

Král Horního a Dolního Egypta "Vymazaný", 1 rok, 8 měsíců a 4 dny, (jeho doba života) 34 ///

Poznámka: "Vymazaný" psal písař, pokud nemohl rozeznat jméno krále na originálním textu, ze kterého opisoval. Datum může být čten jako 8 let a 4 měsíce, jestliže čárka po znaku pro "rok" slouží jako pouhé zaplnění místa.
Dodatek jeho doba života před číslem 34 se odvíjí od přítomnosti stejného vyjádření po jméně krále Džosera.

 

III,3: Bebti (Chasechemuej)

nsw [bi.tj (b]btj [)] /// rnp.t 27, ibd 2, hrw 1, (aha=f m anx) 40

Král Horního a Dolního Egypta Bebti /// , 27 let, 2 měsíce a 1 den, (jeho doba života) 40+X ///

Poznámka: Dodatek jeho doba života před číslem 40+X se odvíjí o přítomnosti stejného vyjádření po jméně panovníka Džosera.

 

III,4: Nebka

[nsw bi.tj (nb kA)] /// 19

Král Horního a Dolního Egypta Nebka /// 19 [let]

 

III,5: Djoser-It (Džoser)

[nsw bi.tj (] Dsr-it] ir.n=f [m nsj.t]
 rnp.t 19 ibd 1 aHa=f m anx ///

Král Horního a Dolního Egypta Džoser-It vykonával funkci [vládnutí] 19 let a 1 měsíc, jeho délka života ///

Poznámka: Z praktických důvodů byla řádka III,5 rozdělena do dvou. V Gardinerově publikaci i v originálním textu je jenom jedna řádka.

 

III,6: Džoser-Ti (Sechemchet)

new bi.tj (Dsr-tj) rnp.t 6

Král Horního a Dolního Egypta Džoser-Ti, 6 let ///

 

III,7: "Vymazaný" (Chaba?)

nsw bi.tj [(Hw-DfA]) rnp.t 6

[Král Hor]ního a [Dol]ního Egypta "[Vyma]zaný", 6 let ///

 

III,8: Hunej

[nsw] bi.tj (Hwnj ///) anx wDA snb rnp.t 24 ///

 pA qd sSm

[Král Horního a] Dolního Egypta Hu[nej], ať žije, daří se mu a je zdravý, 24 let ///
 ten, kdo postavil Seshem-///

Poznámka: Řádku jsem z praktických důvodů rozdělil do dvou. V Gardinerově publikaci samozřejmě stejně tak jako v originálním textu se jedná o jedinou řádku.
Zmínka na konci této řádky, že Hunej postavil budovu nebo místo nazvané Seshem-/// je spíše výjimečná.

 

III,9: Snofru

[nsw] bi.tj snfr) rnp.t 24

[Král Horního a Dol]ního Egypta Snofr(u), 24 let ///

 

III,10: Cheops

/// rnp.t 24

[Král Horního a Dolního Egypta Cheops], 23 let ///

Poznámka: Cheops (Chufu) je známý následník Snofrua. Proto můžeme, alespoň v překladu, doplnit tuto mezeru.

 

III,11: Djedefre

/// rnp.t 8

[Král Horního a Dolního Egypta Djedefre], 8 let ///

Poznámka: Džedefre je známý následník Cheopse a předchůdce Chefrena. Proto můžeme i zde doplnit mezeru v papyru.

 

III,12: Chefren

nsw bi.tj (/// xa /// )

Král Horního a [Dol]ního Egypta Che[fren], ///  roky ///

 

III,13: Bakare (?)

nsw bi.tj [(///)] rnp.t

Král Horního a Dolního Egypta [Bakare], ///  roky ///

 

III,14: Mykerinos (Menkaure)

nsw bi.tj /// rnp.t 18

Král [Hor]ního a [Dol]ního Egypta [Mykerinos], 18 let ///

Poznámka: Mezera mezi číslem 10 může obsahovat další číslici deset. V tomto případě by Mykerinos vládl 28 let namísto osmnácti.

 

III,15: Šepseskaf

/// rnp.t 4

[Král Horního a Dolního Egypta Šepseskaf], 4 roky ///

 

III,16: Thamphthis (?)

/// rnp.t 2

[Král Horního a Dolního Egypta Thamphthis], 2 roky ///

 

III,17: Veserkaf

/// kA/// rnp.t 7

[Král Horního a Dolního Egypta User]ka[f], 7 let ///

 

III,18: Sahure

/// rnp.t 12

[Král Horního a Dolního Egypta Sahure], 12 let ///

 

III,19: Neferirkare

/// ir.n=f m ns(j.t) ///

[Král Horního a Dolního Egypta Neferirkare] byl panovníkem ///

 

III,20: Šespseskare

/// rnp.t 7

[Král Horního a Dolního Egypta Šepseskare], 7 let ///

 

III,21: Raneferef

/// rnp.t ///

[Král Horního a Dolního Egypta Neferefre], /// roky ///

 

III,22: Nevoserre

/// rnp.t 10 ///

[Král Horního a Dolního Egypta Niuserre] 10+X let ///

Poznámka: Pouze znak pro číslovku 10 je následován čárkou, což může být také část další číslovky 10 nebo číslovka 1.

 

III,23: Menkauhor

[nsw] bi.tj (mn kA Hr) rnp.t 8

[Král Horního a Dol]ního Egypta Menkauhor, 8 let ///

 

III,24: Džed

[nsw] bi.tj (Dd) rnp.t 28

[Král Horního a Dol]ního Egypta Džed, 28 let ///

Poznámka: Jméno Džed je pravděpodobně buď zkrácené nebo chybně zapsané jméno Džedkare.

 

III,25: Venis

[nsw] bi.tj (wnis] rnp.t 30

[Král Horního a] Dolního Egypta Unas, 30 let ///

 

III,26-27: (součet)

dmD nsj.wt SA mni r-mn ///

Součet panovníků začínajících Menim až k [Unas, jejich roky] ///