dříve:
Střední říše
nahoru
Časová osa
později:
Nová říše
13. dynastie 14. dynastie 15. dynastie
16. dynastie Abydoská dyn. 17. dynastie

2. přechodné období (1783-1540)

Spolu s úpadkem 13. dynastie ztratil Egypt také svoji vojenskou moc. Vojenští vůdci a vojáci umístění do Nubie se stávali více a více nezávislými. Někteří z nich se možná trvale usídlili v Nubii. Pevnosti postavěné okolo východní hranice byly buď opuštěny nebo v těch místech už alespoň neprobíhala tak přísná kontrola, kdo přechází hranice, jako tomu bylo dříve. Asijští nomádové měli volný přístup do země, kterou považovali za zemi bohatství a přebytku.
Mnoho z těchto Asiatů se zde usadilo a stali se obchodníky, zemědělci nebo řemeslníky, ale nejméně jeden z nich, Chendžer, se stal králem. Na konci 13. dynastie byla východní delta osídlena převážně Asiaty.

Během 2. přechodného období si skupina Asiatů, známá jako Hyksósové, vytvořila v Egyptě své vlastní dynastie. O jejich původu je toho známo jenom málo, stejně jako o způsobu získání moci. Obecně se myslí, že vtrhli do Egypta a získali ho silou. Tato teorie může být potvrzena jménem, které sami Egypťané dali Hyksósům: "vládci cizích zemí", což může znamenat, že Hyksósové vládli mimo Egypt, než do něho samotného vpadli. Slabost Egypťanů na začátku 2. přechodného období mohla vyvolat takovouto vojenskou invazi.
Na druhé straně neexistuje žádný skutečný důkaz válečných konfliktů mezi Egypťany a Hyksósy z konce Střední říše. Je tedy také možné, že asijští osadníci, kteří přicházeli do Egypta již několik generací, se stali natolik mocnými, že byli schopní získat politickou kontrolu a založit své vlastní dynastie, aniž by k tomu použili vojenské síly. Skutečnost, že někteří z nich používali egyptská jména a že nezkoušeli zapojit jejich vlastní asijské dědictví do egyptské kultury, může vést k závěru, že Hyksósové žili již v Egyptě dlouho předtím, než převzali moc, a tak se za dlouhou dobu nutně přizpůsobili egyptské kultuře.
Ať už se tomu stalo jakkoliv, Hyksósové se v Egyptě dostali k moci a byli uznáni ve většině země jako vládnoucí dynastie. Přesto tolerovali jiné dynastie, které vládly spolu s jejich. Nejenom 15. dynastie byla hyksóská: byla zde také 16. dynastie, o které toho ale víme jenom velmi málo. Je možné, že zůstali někteří vládci 13. dynastie a nadále vládli nad některými částmi země. O vládcích 14. dynastie se říká, že vládli nad západní částí delty. A v Thébách vládla egyptská rodina: 17. dynastie.
Ačkoliv je čas vlády Hyksósů často líčen jako doba chaosu a utrpení (hlavně pozdějšími generacemi Egypťanů), byl to také čas technologického pokroku. Dříve totiž zůstával Egypt chladný vůči pokrokům zbytku starověkého Blízkého Východu. Během tohoto období byla do Egypta dovezena spousta nových nástrojů, jako bylo například kolo a nové zbraně. Vláda Hyksósů během 2. přechodného období připravila Egypťany na podnikavost Nové říše.

Okolo roku 1550 se 17. dynastie poprvé postavila proti nadvládě Hyksóských králů. Povídka z Nové říše vypravuje o tom, jak Hyksóský král Apopi zaslal dopis Thébskému vládci Sekenenreovi. Stěžoval si v něm na hluk způsobený Sekenenreovými hrochy, nedovolující mu usnout. Sekenenre se samozřejmě nenechal takto urážet, ale naneštěstí je v tomto místě příběh přerušen. Tento příběh je možná založen na skutečnosti, že Sekenenre zemřel násilnou smrtí, pravděpodobně na bojišti. Domníváme se tak dle jeho mumie.

 

Mumie Sekenenrea dokazuje, že tento panovník zemřel násilnou smrtí. Jestli se tak stalo na bojovém poli nebo následkem nějakého spiknutí není známo.

První historicky zaznamenané stopy války proti Hyksósům jsou datovány do období vlády Sekenenreova syna Kamose. Dvě stély připomínají Kamosovy boje proti Hyksósům a jejich vazalům. Navzdory protestům svých rádců Kamose začal nebo pokračoval ve válce. Trestal všechny, kdo se přidali k cizincům. Téměr uspěl při dobývání hyksóského hlavního města Avaris v deltě, možná (také) padl na bojišti.
Byl to asi Kamosův mladší bratr a nástupce, Ahmose, kdo konečně dokázal svrhnout Hyksósy. Za jeho vlády nastala nová éra prosperity a bohatství: Nová říše.