Pravidla hry poker ve variantách texas holdem poker, omaha i 5 stud. Naučte se ve hře správně používat všechny poker texas holdem kombinace. Na našich stránkách si můžete také vyzkoušet sázení nanečisto nebo casina zdarma.

dříve:
-
nahoru
Časová osa
později:
Stará říše
1. dynastie 2. dynastie 3. dynastie

Archaická doba

Archaická doba je asi pětisetleté období na počátku toho, co je obyčejně považováno za historii starověkého Egypta. Bylo to stádium, kdy vrcholila snaha o sjednocení, která začala již během předcházejících století v pravěku.
Během tohoto období se stalo teokratické království velmi pevnou formou egyptské vlády. S touto formou vlády vydržela celá kultura téměř beze změny více než 3000 let. Písmo se vyvinulo z několika málo znaků, určených na zaznamenání množství látek a jejich původu, do komplexního systému několika stovek znaků s fonetickou i ideografickou hodnotou.

 

   

Vývoj písma: vlevo-znaky datované několik generací před 1. dynastii; uprostřed-jméno města na začátku 1. dynastie; vpravo-text z dřevěného panelu hrobky Hesyra z 3. dynastie

Objevily se typické umělecké zásady starých Egypťanů pro dvou i třídimenzionální reprezentace. Určila se tak práce umělců na tisíce let dopředu.

 

Umělecké zásady pro dvou (vlevo Narmerova paleta) a třídimenzionální (vpravo socha Chasechemueje) byly určeny během archaického období.

Řemeslníci vylepšovali své schopnosti a začali experimentovat s více odolnými materiály. Struktury stavěné z cihel, dřeva a rákosí byly kopírovány do kamene, což se stalo typickým rysem egyptské architektury. Většina rysů vyvinutých v archaickém období vydržela až do řecko-římské doby, tedy více než 3000 let.

Dalším podstatným rysem, který charakterizuje archaické období, je rozvoj urbanismu. Obyvatelé malých osad roztroušených po zemi se stěhovali do větších komunit a měst. Tento proces ovlivnilo několik faktorů, v různých oblastech odlišných:

  • Touha po bezpečí donutila lidi přestěhovat se do měst za opevněné zdi.

  • Usnadnění kontroly nad obyvatelstvem. Některá přesídlení tedy mohla být vynucená vládou. Vypadá to, že proces urbanismu začal dříve ve společnostech s více vyvinutou hierarchickou strukturou.

  • Změny v přírodním prostředí. To byl patrně případ Hierakonpole, jednoho z nejdůležitějších měst v předdynastickém Egyptě.

  • Společnost se vyvinula natolik, že už jí nestačilo pouze naplňování základních zemědělských potřeb. Bylo nutno přesídlit ke specializovaným řemeslníkům, obchodníkům a jiným pracovníkům. Vládnoucí elita tedy potřebovala tyto lidi nejenom poblíž, ale také všechny pohromadě - pracovat i žít.

  • Demografické změny, jako třeba vzrůst populace, mohly způsobit rozvoj menších osídlení a spojení do větších komunit.

 

Protože Archaická doba je vyvrcholením kulturního, náboženského a politického vývoje, bývá těžké určit její začátek. Podle staroegyptské tradice byl prvním člověkem-vládcem Egypta Meni. Je považován za prvního krále 1. dynastie a podle tradice za sjednotitele Horního a Dolního Egypta. Protože ale žádný ze zdrojů archaického období jeho jméno nezmiňuje a neexistuje žádný důkaz, který by ho ztotožňoval s některým z králů, je jeho identifikace problematická.
Jak v Turínském papyru tak podle Manetha, tento Meni následuje za seznamem bohů a polobohů, kteří vládli před ním. První řádek Palermské desky obsahuje jména králů, kteří údajně vládli před ním. Jak se naše vědomosti o tomto brzkém období vyvíjejí, nacházíme zdroje, které by ukazovali na vládce ve Středním a Horním Egyptě, kteří rozšířili svůj vliv až do Dolního Egypta. Tato informace může korespondovat s mýtickými vládci na Turínském papyru a s vládci zapsanými na prvním řádku Palermské desky. Když ne doslovně, tak alespoň potvrzuje, že starověcí kronikáři měli povědomí o existenci králů před Menim. Tento fakt vede některé autory k hovoření o tzv. Dynastii "0" před 1. dynastií. Není ale jasné, jestli vládci z 0. dynastie patřili do stejné rodiny a jestli vládli nad stejným územím.


Znázornění sokola shýbajícího se nad mokřinou na Narmerově paletě bývá často považováno za důkaz, že Narmer dobyl Dolní Egypt.

Ve většině knih o historii starověkého Egypta se Archaická doba skládá z prvních dvou dynastií. Je to z toho důvodu, že první pyramidy se stavěly za 3. dynastie a že Stará říše se také nazývá "věkem pyramid". To způsobilo zařazení 3. dynastie do Staré říše.
Tady musí být poukázáno na to, že pyramidy, které se stavěly během 3. dynastie byly stupňovité, tedy ne "pravé" pyramidy, jaké byly stavěny od 4. dynastie dále. Komplexy obklopující Necerichetovu (Džoserovu) stupňovitou pyramidu a Sechemchetovu nedokončenou stupňovitou pyramidu, obě dvě v Sakkáře, nejsou pravděpodobně pohřebními stavbami ze 4. nebo pozdější dynastie. A proto mohou být stupňovité pyramidy se svými komplexy považovány za část stádia, kdy se způsob stavby pyramid teprve formoval.
Králové 3. dynastie byli většinou známí podle svého Horova jména, ale od 4. dynastie se staly Prenomen a později Nomen více důležitými tituly. To může ukazovat na posun ve vnímání božského královského titulu: během těchto prvních tří dynastií byl faraón žijícím vtělením boha Hora, zatímco od 4. dynastie dále se stal synem slunečního boha Re.
Třetí dynastie by tedy proto měla být spíše částí archaického období než Staré říše. Jako taková hraje důležitou roli v upevnění politického, náboženského a kulturního vývoje, který začal několik století předtím.
Na druhou stranu by se také mělo říci, že Turínský papyrus vypisuje seznam králů prvních pěti dynastií bez jakéhokoliv rozdělování. To může znamenat, že v čase vytváření Turínského papyru se na prvních pět dynastií pohlíželo jako na celek. Naše rozdělení zmiňovaného časového úseku na Archaickou dobu a Starou Říši nekoresponduje s pohledem některých staroegyptských kronikářů.