dříve:
9./10. dynastie
nahoru
První
přechodné období
později:
12. dynastie
  panovníci  

11. dynastie (2134-1191)

Po rozpadnutí centrální vlády na konci Staré říše si moc pro sebe uzurpovali místní vládcové, i když jejich teritoria byla často jen velmi omezená. Jedním z těchto lokálních vládců byl Antef I. z provinčního města Théb v Horním Egyptě. Že měl tento Antef I., a stejně tak jeho dva následníci, ambici sjednotit Egypt pod thébskou vládu dokládá fakt, že se nazývali titulem "Král Horního a Dolního Egypta" a že ke svému titulu přidali i Horovo jméno.
Jejich ambice se naplnily za vlády 4. krále 11. dynastie, Mentuhotepa II., který za své 50 leté vlády konečně uspěl s poražením 9./10. dynastie, která se snažila vládnout v Herakleopoli, a tak znovusjednotil zemi. Díky tomu byl Mentuhotep II. později považován za druhého zakladatele země. Jeho jména bylo umísťováno na mnoha seznamech na výjimečných místech. Moderní historické knihy začínají Střední říši právě jeho vládou.
Jeho dva následovníci nebyli tak impozantní vládci jako on. Dokonce se na konci dynastie objevily nějaké problémy: jméno posledního Mentuhotepa chybí na některých důležitých seznamech vládců. Turínský seznam králů pouze zmiňuje tři Mentuhotepy, včertně Mentuhotepa, který vládl před Antefem I. Ve shrnutí dynastie se potom objevuje nesrovnalost ve formě 7 letého období. Toto období se často ztotožňuje s vládou posledního Mentuhotepa.

Mentuhotep II. znovu
sjednotil Egypt po téměř
celé století trvajících
vnitřních konfliktech a
občanských válkách

Historické knihy se často liší v údaji, kolik králů se jmenovalo Mentuhotep. Někdy se jako sjednotitel Egypta označuje Mentuhotep I., jindy zase Mentuhotep II. Turínský papyrus zmiňuje 3 vládce s tímto jménem, ale činí tak včetně jinak nedoloženého Mentuhotepa, který údajně vládl před Antefem I., a naopak nezmiňuje posledního vládce 11. dynastie.
Některé knihy tedy označují tohoto Mentuhotepa jako I. a ten, kdo sjednotil Egypt je tedy Mentuhotep II. Jenže protože Antef I. byl první thébský vládce, který se prohlásil králem, ostatní egyptologové nepovažují staršího Mentuhotepa za krále, a proto s ním nepočítají. V jejich knihách je tedy Mentuhotep I. králem, který konečně porazil krále 9./10. dynastie.
Nedávno se různí Mentuhotepové přestali rozlišovat číslovkami, ale pomocí pre-nomen před jejich jménem. Proto je jménem Mentuhotep Nebhepetre označován vládce, který skončil 9./10. dynastii. Pro snadnější rozlišování bude ale tato stránka dále používat pro Mentuhotepy číslovky, první nedoložený předchůdce Antefa I. bude označován jako první Mentuhotep.
 

 

Tabulka obsahuje panovníky 11. dynastie:

 

Jméno Manetho Nejvyšší rok Data (*)
Mentuhotep (I)      
Antef I.     2134-2118
Antef II.     2118-2069
Antef III.     2069-2061
Mentuhotep II.     2061-2010
Mentuhotep III.     2010-1998
Mentuhotep IV.     1998-1991

  (*) všechna data jsou pouze přibližná a dokonce i doba vlády jednotlivých králů je možným předmětem debaty.