dříve:
1. dynastie
nahoru
Archaická doba
později:
3. dynastie
  panovníci  

2. dynastie

Určení historie a chronologického pořadí 2. dynastie je oproti všem ostatním dynastiím nejsložitější. Jak Manetho tak Turínský papyrus uvádějí 9 rozdílných královských jmen, ale je téměř nemožné přiřadit tato jména k archeologicky dokázaným panovníkům. Některá jména jsou ověřena buď pouze v Horním nebo Dolním Egyptě, což může znamenat, že tito panovníci vládli jeho v části země.

Hor Hetepsechemuej je obyčejně uznáván jako první panovník 2. dynastie. Je tomu tak proto, že jeho jméno bylo nalezeno na vchodu do hrobky Hora Kaa, posledního vládce 1. dynastie. To znamená, že Hetepsechemuej pohřbil Kaa a byl proto jeho nástupcem.
Hetepsechemuovo jméno znamená "dva mocní jsou v míru" a pravděpodobně ukazuje na znovusjednocení Egypta po nějakých nepokojích, které pravděpodobně zemi rozdělily na konci 1. dynastie. Avšak to je trochu popíráno právě faktem, že Hetepsechemuej pohřbil posledního panovníka 1. dynastie.

Časový sled prvních tří králů 2. dynastie byl nalezen na zadní části pravého ramene sochy Hotephdiefa. Panovníci jsou: Hetepsechemuej, Raneb (Nebre) a Ninecer.

 

 

Socha Hotepdiefa měla na rameni jména prvních tří králů 2. dynastie.

První a poslední z těchto králů mají hrobky v Sakkáře, pohřebišti Memfidy. Ačkoliv Ranebova hrobka ještě nebyla nalezena, pohřební stéla odhalená v Mefidě ukazuje, že se nachází ve stejné oblasti. Některá pečetní razítka nalezená v Hetepsechemuově hrobce obsahovala Ranebovo jméno, což vedlo některé badatele k názoru, že Raneb si přivlastnil hrobku svého předchůdce. Proti této spekulaci nastupuje vysvětlení, že přítomnost Ranebova jména v hrobce Hetepsechemueje může znamenat, že Raneb svého předchůdce pohřbil nebo že jeho hrobku z nějakých důvodů kontroloval.

Přesun královského pohřebiště do Sakkáry představuje důležitou změnu v tradici. Vzácné archeologické nálezy nám dovolily pochopit historický, politický a náboženský význam tohoto činu. Stejně tak důležité jsou změny stylu královských hrobek a skutečnost, že se upustilo od pohřbívání spolu s obětovanými služebníky. Známé hrobky ze začátku 2. dynastie byly vlastně chodby vykopané do země. Nacházely se v nich po obou stranách dlouhé úzké místnosti. Na konci chodby byla pohřební komora. Tato struktura byla pravděpodobně pokryta stavbou z cihel.
Přesun do Sakkáry je spojen s rostoucí důležitostí Memfidy, ačkoliv není jisté jestli jedno zapříčinilo druhé nebo naopak. Během vlády Hetepsechemueje se uctívala ranná podoba slunečního boha, nazývaná Netier-akhti a znamenající "bůh horizontu". Jméno Hetepsechemuova nástupce Raneba, znamenající "Re (slunce) je pán", ukazuje podporu slunečního boha ze strany vládce. Náboženský kult měl centrum v Heliopoli severovýchodně od Memfidy.

Existuje několik ukazatelů na kolaps centrální vlády na konci Ninecerova panování. Než byl koncem 1. dynastie znovuobnoven pořádek, byla patrně země ovládána několika panovníky, kteří vládli pouze nad částmi území a jejichž existence se těžko prokazuje.
Ninecerův bezprostřední nástupce je známý pouze svým Nebtiho jménem, Weneg. Toto jméno bylo nalezeno pouze v Sakkáře, takže Weneg měl možná moc pouze na severu Egypta.
Druhé jméno zmiňované po Ninecerovi v Turínském papyru je Sened a současnými vykopávkami o něm není nic známo. Nejstarší známé památky mluvící o tomto jménu jsou datovány do 4. dynastie. Jedna z nich, nalezená v hrobce muže jménem Sheri, poukazuje na zádušní kult Seneda v Sakkáře. Stejný zdroj také naznačuje propojení mezi Senedovým kultem a kultem Peribsena, králem 2. dynastie, který je doložený jenom na jihu Egypta. To by mohlo znamenat, že Sened a Peribsen jsou jedna a táž osoba, nebo že vládli společně ve stejné době a že rozdělení Egypta proběhlo v míru a spolupráci.
Jméno Nubnefer bylo nalezeno pouze dvakrát. Není jasné, kde by měl být v pořadí vládce 2. dynastie umístěn a jaký je jeho vztah k ostatním panovníkům

Jméno Peribsen nebylo nalezeno jinde než na jihu Egypta. Je jediným známým panovníkem, jehož oficiální jméno se odkazuje na boha Setha namísto Hora. Tato změna jména je významná, protože dle pozdější tradice byli oba bohové považovány za vzájemné protivníky. Jednalo se tedy zřejmě o změnu v ideologii nebo to může být výsledek rozdělení Egypta do dvou oblastí. Třebaže Peribsen měl zádušní kult v Sakkáře, nejpozději od 4. dynastie byl pohřben na královském pohřebišti 1. dynastie v Umm el-Káb.
Jméno spojované s Peribsenem je Hor Sechemib. Početě s jeho jménem byly nalezeny u vchodu do Peribsenovy hrobky. To buď znamená, že Sechemib byl Peribsenův nástupce nebo že se jednalo o jednoho a toho samého panovníka. Hodně egyptologů souhlasí s tím, že Perbisen pravděpodobně započal svojí vládu jako Hor Sechemib, ale později si z neznámých důvodů změnil své jméno na Seth Peribsen.

 
Poslední král 2. dynastie započal svoji vládu jako Hor Chasechem. Protože je toto jméno doložené jenom v Hierakonpoli na jihu Egypta, věří se, že Chasechem vládl pouze nad touto částí země. Nápisy z doby vlády ukazují na povstání a války proti "severnímu nepříteli". Tato válka mohla nakonec znovusjednotit Egypt pod jedinou vládu. Při té příležitosti si Hor Chasechem změnil své jméno na Hor-Seth Chasechemuej. To kombinuje tradičního Hora s Peribsenovým Sethem, ale to, že Peribsen byl oním "severním nepřítelem" je pouze spekulace. Jméno je vytvořeno podle jména zakladatele dynastie Hetepsechemueje znamenajícího "Dva mocní povstali". Je k němu přidán dodatek "dva páni jsou s ním v míru", což také ukazuje na znovusjednocení rozdělené země.

Socha Chasechemueje
nalezená na jihu Egypta.

Tabulka obsahuje panovníky 2. dynastie:

 

Jméno Manetho Turínský papyrus  Data
Hetepsechemuej Boêthos Baw-Netjer / Bedjaw U vládců druhé dynastie
Raneb Kaiechôs Ka-Kaw nejsou k dispozici data
Ninecer Binôthris Ba-en-Netjer
Weneg (?)    
Sechemib
Peribsen
Sethenês (?) Senedj (?)
Chasechem(uej)   Bebti / Djadjay