dříve:
3. dynastie
nahoru
Stará říše
později:
5. dynastie
  panovníci  

4. dynastie (2575-2465)

4. dynastie je známá hlavně pro její obrovské stavitelské projekty. Snofru, první faraón dynastie, přinejmenším přestavěl stupňovitou médúmskou pyramidu na "skutečnou", navíc postavil Lomenou pyramidu a Červenou (Růžovou) pyramidu v Dahšúru. Pyramida v Médúmu byla dlouhou dobu připisována Hunejovi, poslednímu vladaři 3. dynastie, ale Hunejovo jméno nebylo nikde v blízkosti monumentu nalezeno, spíše to vypadá, že ji postavil Snofru. V každém případě, za Snofruovy vlády bylo postaveno velké množství pyramid.
Chufu (řecky Cheops), druhý faraón dynastie, postavil největší pyramidu. Nachází se na plošině v Gíze na sever od memfidské nekropole. Grafito zanechané jedním pracovníkem v komoře nad pohřební komorou s jistotou přiřazuje tuto pyramidu Chufuovi. Dvě další pyramidy v Gíze byly postaveny Rachefem (Chafre, Chefren) a Menkaureem (Mykerinos), tedy synem a vnukem Chufua. Pyramida Radžedefa, nejstaršího žijícího syna a Chufuova nástupce, nebyla asi dokončena. To ukazuje na jeho krátkou vládu.

Kromě dvou faraónů je pořadí panovníků 4. dynastie docela dobře známé. První problematický vládce je na seznamech mezi Rachefem a Menkaureem, jmenuje se Bakare. Turínský papyrus je v tomto místě poškozený, ale mezi Rachefem a Menkaureem také nějakého vládce obsahuje (jméno je ztracené). Je možné, že hieratický nápis nalezený v blízkosti nedokončené pyramidy v Zavíjet el-Arjánu se má číst Baka. V tom případě by to znamenalo, že máme důkaz existence krále, který vládl jenom krátkou dobu a navíc máme i jeho monument. Je možné, že tento Baka(re) byl Radžedefův syn.
Druhý problematický vládce 4. dynastie je na jejím konci. Je pouze znám z Manethova seznamu jako Thamphthis. Turínský papyrus je v tomto místě opět poškozen, ale mezi Šepseskafem a Veserkafem je dostatek místa pro dalšího panovníka. Žádné nápisy nebo monumenty z konce 4. dynastie nemohou být s tímto jménem dávány do souvislosti.

Další nejasnost týkající se chronologie této dynastie je rozpor mezi seznamy králů a dílem, které sepsal Manetho. Seznamy králů řadí panovníky tak, jak je nyní mezi egyptology uznáváno, zatímco Manetho zřejmě nejprve zapsal faraóny, kteří postavili obrovské monumenty, takže docílil tohoto pořadí: Soris (Snofru), Suphis (Chufu), Suphis (Rachef), Menkheres (Menkaure), Ratoises (Radžedef), Bikheris (Bakare), Sebercheres (Šepseskaf) a Thamphthis.
Archeologické nálezy potvrzují spíše pořadí dle seznamu králů, než Manethovu verzi.

Skutečnost, že Radžedef byl následován Rachefem, svým bratrem a ne synem, a skutečnost, že Radžedef postavil svoji pyramidu v Abú Rawashi namísto v Gíze, se často vykládá jako důkaz dynastických sporů mezi velkým množstvím Chufuových potomků. Ačkoliv je tato teorie zajímavá a dobrodružná, není podpořená žádným větším důkazem.
Vznik této teorie zapříčinilo bizarní pořadí vlády jednotlivých panovníků. A bude to ještě více nepochopitelné, jestliže král Bakare ze seznamů byl Radžedefův syn, jak se někdy říká. Bylo by potom podivné, že Rachef odstranil Radžedefa, ale ponechal jeho dědice naživu a s možností uplatňovat nárok na trůn. Rachefovo manželství s Meresanch III. by tyto teorie ještě více zkomplikovalo.
Prostě a jednoduše v současnosti toho nevíme o složitých rodinných vztazích ve 4. dynastii dost na to, abychom mohli správně pochopit chronologii jejích panovníků.

Chufu (Cheops), druhý král
dynastie, je mimo jiné
stavitel největší a nejvíce
diskutované pyramidy
v Gíze.

   

Tabulka obsahuje panovníky 4. dynastie:

 

Jméno Manetho Nejvyšší rok Data (*)
Snofru Soris rok 24. sčítání lidu 2575-2551
Chufu Suphis rok 17. sčítání lidu 2551-2528
Radžedef Ratoises rok 11. sčítání lidu 2528-2518
Rachef Suphis rok 13. sčítání lidu 2518-2492
Bakare (?) Bikheris   2492-2490 (?)
Menkaure Menkheres po roce 11. sčítání lidu (?) 2490-2472
Šepseskaf Seberkheres po roce 1. sčítání lidu 2472-2467
Thamphthis (?) Thamphthis   2467-2465

  (*) všechna data jsou pouze přibližná a dokonce i doba vlády jednotlivých králů je možným předmětem debaty.