dříve:
4. dynastie
nahoru
Stará říše
později:
6. dynastie
  panovníci  

5. dynastie (2465-2323)

V porovnání s předchozí dynastií je toho o 5. dynastii docela dost známého. Všichni panovníci z královských seznámů i od Manetha jsou prokázáni z archeologických výzkumů. Je to hlavně díky vzrůstajícímu množství písemných dokumentů z tohoto období.

Tato dynastie přinesla do egyptské společnosti několik významných změn a inovací.
Nejdříve ze všeho je nutno promluvit o slunečním kultu. Existoval již za 4. dynastie, ale během tohoto období dosáhl vrcholu. Kromě prvních dvou vládců 5. dynastie stavěli všichni takzvané sluneční chrámy. Dva z těchto slunečních chrámů byly nalezeny a ukázaly se jako jedinečné budovy. První z nich, v Abúsíru, severně od Sakkáry, byl postaven Veserkafem. Dále byl pak rozšiřován Neferirkarem a Nevoserrem. Druhý chrám postavil Nevoserre v Abú Gorabu, severně od Abúsíru. Jména těchto chrámů jsou známá, ale ještě nebyla rozluštěna.

 

Zbytky centrální částí Nevoserreova slunečního chrámu v Abú Gorabu severně od Abúsíru. Za dob největší slávy této kamenné stavby zdobil její vršek masivní obelisk.

Stavby slunečních chrámů náhle ustaly za vlády Džedkarea. Bylo to pravděpodobně způsobeno změnou v náboženství v tomto období.  
Druhá novinka přišla až na konci dynastie za vlády Venise, který byl prvním vládcem, který měl v pohřební komoře, předkomoře a na části vstupní chodby jeho pyramidy v Sakkáře na zdech náboženské texty, dnes známé jako Texty pyramid. Nelze vyloučit skutečnost, že počátek těchto textů má souvislost s koncem slunečních chrámů.
Od začátku této dynastie si také můžeme všimnout rostoucího počtu úředníků. Oproti 4. dynastii nebyli vysoké úřady vyhrazeny jenom pro členy královské rodiny. Vláda a administrativa byly zreformovány a vyústilo to v o něco více efektivní byrokracii, skrze kterou mohl faraón ovládat zemi. Vyšší počet hodnostářů měl také za důsledek více dokumentů, což je jeden z důvodů, proč o této dynastii víme více než o předchozí.
Na architektonické úrovni si nevšimneme pouze slunečních chrámů, ale také určité standardizace pyramidových komplexů. Většina vládců si své pyramidové komplexy stavěla v Abúsíru, blízko slunečních chrámů Veserkafa, který si svoji vlastní pyramidu postavil v Sakkáře. Organizace a počet místností v pyramidě, staveb okolo pyramidy a místností v těchto stavbách se více a více stávalo kánonem. Také si povšimneme, že pyramidy jsou značně menší než ty ze 4. dynastie. Vysvětluje se to často omezenými zdroji surovin, které měly k dispozici faraónové 5. dynastie. Proti tomuto názoru stojí skutečnost, že většina vládců 5. dynastie nijak neomezovala svá stavební úsilí a komplexy byly nádherně vyzdobené. Staroegyptský sklon ke standardizaci může vysvětlit i menší pyramidy.
Královské tituly byly opět rozšířeny, od této dynastie se skládaly již z pěti částí. Ačkoliv byl poprvé použit již králem 4. dynastie Radžedefem, stal se titul Syn boha Re důležitou částí královského titulu. Byl následován vládcovým vlastním jménem a spojoval ho tak přímo se slunečním kultem. Starší tituly - takzvané Horovo a Nebtiho jméno, zůstaly stále částí titulatury.

Navzdory všem těmto změnám má 5. dynastie velmi blízko k předchozí čtvrté. Turínský papyrus řadí všechny tyto vládce dohromady, nevyznačuje mezi nimi jakýkoliv předěl. Věří se, že zakladatel této dynastie, Veserkaf, byl Cheopsův (Chufuův) potomek, buď přímý nebo přes některé z manželství. Ovšem příběh na papyru Westcarové popisuje Veserkafa jako bratra jeho dvou následníků a syna kněze boha Re a ženy pojmenované Radžedet. Archeologické prameny tento pohled popírají, ačkoliv byl dříve uznáván mnoha egyptology. Příběh se patrně snažil o prokázání blízkého vztahu mezi 5. dynastií a slunečním kultem.

Následující tabulka obsahuje krále 5. dynastie. Je možné, že Šepseskare by měl být spíše mezi Raneferefem a Nevoserrem než před Raneferefem. Tato možnost se zakládá na nálezu Šepseskareova jména na pečeti v zádušním chrámu v Abúsíru, která ukazuje, že tuto budovu dokončil právě on.

Pohled do vnitřku Venisovy pohřební komory ukazuje, že byla jako první z takovýchto komor "vyzdobená" (více...)

 

Tabulka obsahuje panovníky 5. dynastie:

 

Jméno Manetho Nejvyšší rok Data (*)
Veserkaf Usercherês rok 3. sčítání lidu 2465-2458
Sahure Sephrês rok 7. sčítání lidu 2458-2446
Neferirkare Nephercherês rok 5. sčítání lidu 2446-2426
Šepseskare Sisirês (nenalezeno) 2426-2419 (?)
Raneferef Cherês rok nastoupení na trůn 2419-2416
Nevoserre Rathurês rok 7. sčítání lidu 2416-2392
Menkauhor Mencherês   2392-2388
Džedkare Tancherês rok 22. sčítání lidu 2388-2356
Venis Onnus rok 8. sčítání lidu 2356-2323

  (*) všechna data jsou pouze přibližná a dokonce i doba vlády jednotlivých králů je možným předmětem debaty.