dříve:
1. přechodné
období
nahoru
Časová osa
 
později:
2. přechodné
období
11. dynastie 12. dynastie

Střední říše (2040-1783)

1. přechodné období skončilo v roce 2040, když se králi Mentuhotepovi II. z 11. dynastie konečně podařilo porazit Herakleopoliské panovníky 9./10. dynastie, a tak po stoletích chaosu a občanských válek znovu sjednotil Egypt. Pozdější generace pohlížely na Mentuhotepa jako na druhého zakladatele Egypta.
Byl to právě on, kdo spolu se svými následovníky započal v celé zemi znovu stavět uchvacující monumenty. Egypt se opět stal prosperujícím národem. I přesto zde jsou také jisté známky dynastických problémů. Poslední vládce 11. dynastie, Mentuhotep IV., byl na pozdějších seznamech králů vynechán, což může znamenat, že byl považován za nepoctivého uchvatitele trůnu.

Jeho vezír se jmenoval Amenemhet a stal se pravděpodobně prvním králem 12. dynastie. Neví se ale s jistotou, jak se tento Amenemhet dostal k moci: možná byl jmenován Mentuhotepovým nástupcem, možná se prostě chopil naskytnuté příležitosti. Kamenná deska nalezená v Lištu obsahuje jména dvou králů vedle sebe. Může to znamenat možnou spoluvládu. Jestliže existovala taková spoluvláda mezi Mentuhotepem IV. a Amenemhetem I., tak byl Amenemhet určen jako Mentuhotepův nástupce a spoluvláda měla zajistit regulérní předání moci. Tento princip byl používán i nadále v průběhu 12. dynastie.
Amenemhet I. přemístil administrativní centrum země z Théb do nového města Itj-tawi ("ten, kdo se ujímá obou zemí"), umístěném někde poblíž Fajjúmské oázy, zatímco Memfis se stala opět oficiálním hlavním městem. Přesto Théby získaly na důležitosti, protože se staly centrem kultu Amona, boha temného původu, ke kterému cítili vládci 12. dynastie zvláštní přízeň.
Amenemhet I. a jeho nástupci pokračovali ve stavitelském trendu předchůdců z 11. dynastie. Tato aktivita byla financována z kořisti pocházející z válečných tažení do Nubie, kde Amenemhet a jeho syn Senvosret I. znovu nabyli kontrolu nad oblastí jižné od prvního kataraktu. Okolo východních hranic a v Nubii byly stavěny pevnosti jako ochrana proti nájezdům nomádských kmenů.
Senvosret III. dovedl 12. dynastii k jejímu politickému, ekonomickému a kulturnímu vrcholu. Také on vedl výboje proti Nubii, posunul tak jižní hranice k druhému kataraktu nebo ještě dále, kde byl později uctíván jako bůh. Přesto Egypt nevykazoval žádný velký zájem o tuto oblast ještě dlouhou dobu po Senvosretovi III., tato vojenská kampaň proti Syrii-Palestině byla spíše vedena kvůli ztrestání některých nomádských nájezdníků, kteří se pokusili proniknout do země.

Překrásný reliéf nalezený v Dendeře zachycuje uctívání Mentuhotepa II. (více...)

Provedl také některé velmi významné změny v administrativě země, jako například eliminaci místních vládců, kterým ještě stále zůstala jejich moc od dob 1. přechodného období.
Po dlouhé a prosperující vládě Amenemheta III. začala moc dynastie upadat. Amenemhet III. a jeho nástupce Amenemhet IV. možná nebyly královské krve a s tím mohlo souviset následné napětí v říši.
Oslabení moci centrální správy rychle využil vládce ve východní části Delty. Byla založena 14. dynastie. Jakmile se říše rozdělila, přišel konec Střední říše.

Umění a řemesla ve Střední Říši vzkvétala. Dokazuje to i tento nádherný amulet Senvosreta III.