Stručná egyptská gramatika

předchozí
-
nahoru
Gramatika
další
Vývoj

Vztah k jiným jazykům

Egypt se nachází na severovýchodním rohu afrického kontinentu, na hranicích s Asií. A tak se egyptský jazyk vyvíjel mezi dvěma důležitými jazykovými skupinami: Semitských jazyků Blízkého východu (akkadština, hebrejština, arabština,...) a Hamitských jazyků střední a severní Afriky (somálský, berberský jazyk,...). Není proto divu, že se egyptština vyznačuje rysy obou dvou těchto jazykových skupin.

V obecných rysech sdílí se semitskými jazyky tu vlastnost, že jejich slovní kořeny jsou kombinací souhlásek, které se ve většině případů nemění.
Gramatické skloňování a malé změny ve významu byly pravděpodobně prováděny změnou vnitřních samohlásek, které se nepsaly.
Větší rozdíly ve významu se prováděly nahrazením celého nebo částí kořene slova nebo umístěním speciální souhlásky před nebo za kořen.