Stručná egyptská gramatika

předchozí
Vztah
k jiným jazykům
nahoru
Gramatika
další
Různé typy
písma

Vývoj

Je přirozené, že během své více než 3000 let dlouhé historie se egyptský jazyk měnil a vyvíjel, jak gramaticky tak sémanticky. V tomto gramatické vývoji můžeme rozlišovat několik jazykových stádií, více či méně splývajících s důležitými stádii historie.

 

Staroegyptština

Staroegyptština je jazyk Archaické doby a Staré říše. Zahrnuje jazyk takzvaných Textů pyramid, který se sám o sobě vyznačuje některými zvláštnostmi. Většina textů z tohoto období je oficiálního nebo náboženského charakteru, obsahuje pohřební nápisy a některé biografické texty.
Nejstarší příklady jsou datovány kolem roku 3200 př.Kr., několik generací před vládou Narmera, který je považován za prvního vládce 1. dynastie. Tyto vzorky nejsou ničím víc než jednoduchými slovy a názvy míst. Od Narmerových časů se texty stávají více sdělnými, ale trvalo to až do 3. dynastie, než se začaly psát delší texty.

 

Egyptština střední doby

Tato fáze jazyka se vyvinula ze staroegyptštiny. Tento jazyk se stal klasickým jazykem egyptských textů a byl používán od 1. přechodného období až do řecko-římské doby. Ovšem od dob Střední říše byl používán pouze na náboženské texty a nápisy na monumentech, navíc znečištěn některými lidovými prvky.
Gramatika tohoto období je velice dobře známá díky velkému množství textů různých druhů, zahrnujících náboženské spisy, lékařské a vědecké texty ale i literaturu a naučné texty. Literární díla zahrnují příběh o Sinuhetovi, Ztroskotaném námořníkovi, Výmluvném rolníkovi a Konverzaci muže s jeho Ba.

 

Pozdní egyptština

Pozdní egyptština (neboli nová egyptština) byla běžně používána od 18. dynastie a získala tak i svoji psanou podobu, hlavně v obchodním dokumentech a dopisech. Od 19. dynastie se také používá na nápisy na monumentech, knihovní texty,... Rozdíl mezi pozdní a střední egyptštinou je mnohem větší než rozdíl mezi střední a staroegyptštinou. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že pozdní psaná egyptština je mnohem bližší mluvenému jazyku než byly stará a střední. Existuje v ní mnoho slovních konstrukcí vyjadřujících minulost, přítomnost a budoucnost.

 

Démotština

Démotština je nejednoznačné pojmenování, které patří jednak k jazyku Pozdní doby nalezenému na několika dokumentech a knihách, ale také k písmu používanému v textech od 25. dynastie. Texty v démotické gramatice vždycky nepoužívají démotické písmo a texty psané démotickým písmem zase naopak nejsou vždy v démotštině.
Gramatika je dalším vývojem pozdní egyptštiny, která musela být během Pozdní doby tak archaická jako střední egyptština a staroegyptština.

 

Koptština

Koptština je posledním stádiem staroegyptského jazyka. Byla psána řeckou alfabetou spolu s některými dalšími přídavnými znaky, které vyjadřovaly zvuky v Řecku nepoužívané. Byla používána hlavně egyptskými křesťany. Vedle písma byla koptština ovlivněna řečtinou také ve svém slovníku. Postupně byla jako mluvený jazyk nahrazena arabštinou, když Arabové dobyli v roce 640 po Kr. Egypt a nyní se používá pouze jako liturgický jazyk (jako latina v Evropě během středověku). Jazyk, kterým mluví moderní Egypťané, je arabština.