Znáte zajímavý původ pai gow pokeru a jaká je správná pai gow poker taktika? U nás to zjistíte! Kromě toho můžete vyzkoušet také online hry ruleta, keno a 7 card stud zadarmo.

předchozí
Vývoj písma
nahoru
Gramatika
další
Orientace písma

Druhy písma

Během své více než 3.000 let dlouhé historie používali starověcí Egypťané pro zápis náboženských a světských textů tři druhy písma: hieroglyfické, hieratické a od 25. dynastie dále démotické.

 

Hieroglyfy

Hieroglyfické písmo je základem dvou zbylých druhů. Své jméno získalo od Řeků, kteří přijeli do Egypta. Ti ho pojmenovali podle toho, že bylo používáno pro "posvátné (řecky hieros) nápisy (řecky glypho)" na chrámové zdi a monumenty.
Hieroglyfické písmo používá jednoduše rozeznatelné obrázky, které vyjadřují jak zvuky, tak významy a bylo používáno od konce pravěku do roku 396 po Kr., kdy byl napsán na zdi chrámu bohyně Isis na ostrově Fílai poslední hieroglyický text. Bylo používané na monumentální nápisy na zdech chrámů a hrobek, ale také na nábytku, sarkogáfu a rakvích a stejně tak i na papyru. Může být buď vytesané nebo nakreslené a občas jsou znaky namalované v mnoha barvách. Kvalita písma je různá - od vysoce detailních znaků až po pouhé obrysy.

Na papyru nebo na plátně jsou znaky často zjednodušeny, ale stále jsou rozeznatelné jako jednotlivé symboly. Speciální kurzívní forma hieroglyfů byla použita v Knize mrtvých. Tento styl byl také použit pro texty v hrobkách panovníků 18. dynastie Thutmose III. a Amenhotepa II, což budí dojem na zdech byl rozvinut obrovský papyrus.

Krásně vytesané
hieroglyfické znaky na kusu
kamene v muzeu v Louvru

Aniho Papyrus používá speciální kurzívní formu hieroglyfického písma.

 

 

Hieratické písmo

Hieratické písmo je tak staré jako hieroglyfické, ale je více kurzívní. Jedná se o výsledek rychlého zápisu symbolů na list papyru pomocí rákosového štětce. Písař při psaní často vynechával nějaké detaily, které odlišovaly jeden znak od druhého. Například znak představuje paži a ruku, která něco drží. Ten by se psal stejným způsobem jako znak , který představuje paži a ruku a normálně má zcela jiný význam. Některé malé znaky se při rychlém zápisu spojily dohromady, ale i přesto může být hieratický text stále přepsán do hieroglyfů.
Hieratické písmo bylo užíváno hlavně pro náboženské a světské psaní na papyry nebo plátno a během Řecko-římského období se občas objevily i nápisy na chrámových zdech.
 

 

"Hieratické" začali písmu říkat Řekové, protože když přijeli do Egypta, tak bylo používáno téměř výhradně kněžími (řecké hieratikos, "kněžský"). Před démotickým bylo také používáno v administrativě a soukromých textech a příbězích.

 

Démotické písmo

Démotické písmo se začalo používat během 25./26. dynastie. Částečně je to další vývojová část hieratického písma: stejně jako hieratické bylo psané rukou, ale tahy rákosovým štětcem nebo perem jsou ještě rychlejší a méně čitelné. Zatímco u hieratického písma se dají ještě rozeznat obrázkové rysy hieroglyfů, démotické písmo je již čitelné mnohem hůře.

"Satira na povolání" vychvaluje profesi písaře. Byla nalezená na dřevěné desce v Dér el-Medíně a napsaná hieratickým písmem.

Démotické písmo bylo používáno hlavně v administrativě a soukromých textech, ale také v příbězích a výjimečně na nápisech. Poslední démotický nápis byl nalezen na ostrově Fílai v chrámu bohyně Isis.
Jeho název pochází z řeckého slovo demotikos znamenajícího "lidový".

Je důležité také zmínit, že žádné z písem nevytlačilo ta původní, ale jednotlivá písma měla své specifické obory působení a nezasahovala do těch jiných. Tak se začalo démotické písmo používán od 26. dynastie ve správní oblasti, ale nenahradilo hieratické písmo používané v náboženských textech.
Hieratické zase nenahradilo hieroglyfické. Od svého počátku bylo hieratické písmo vlastně hieroglyfickým, jenom více kurzívní a psáno rychlejších tempem. Tato dvě písma se dále vyvíjela a hieratické písmo se používalo, když bylo potřeba text psát rychleji než detailní hieroglyfy, a tak se používalo v administrativě. Hieroglyfy byly zase vytesávány na monumenty, pohřební stavby, atd.

 

Smlouva z 26. dynastie zapsaná v démotickém písmu.