předchozí
Orientace písma
nahoru
Gramatika
další
Jednosouhláskové
znaky

Ideogramy

Ideogramy jsou znaky, které reprezentují to, co zobrazují. Ideogram zobrazující rybu znamená nebo se vztahuje k rybě. Jeden ideogram může být používán v několika různých významech.

Následující seznam nabízí přehled nejběžnějších ideogramů z hieroglyfického písma. Sloupec ZNAK zobrazuje samotný ideogram. Sloupec VÝZNAM obsahuje význam nebo několik významů, které tento ideogram pokrývá. Sloupec Č. se vztahuje k seznamu znaků, který obsahuje Gardinerova Egyptská gramatika. Tento seznam je považován v egyptologii za standard.

 

ZNAK VÝZNAM Č.   ZNAK VÝZNAM Č.
muž, člověk A1   pták G38
žena, člověk B1   malý, špatný, slabý, negativní G37
lidé, lidstvo, Egypťané A1a   ryba K1
dítě, (být) mladý A17   had, červ I14
stařec, (být) starý,
opírat se
A19   strom M1
mocný muž A21   rostlina, květina M2
urozená osoba,
mrtvá osoba
A50   dřevo, strom M3
bůh, král A40   zrní U10
král A42   obilí M33
bůh, král G7   obloha, nahoře N1
bohyně, královna I12   slunce, světlo, čas N5
být vysoký, radovat se, podporovat, velebit A28   noc, temnota N2
chválit, modlit se, zbožňovat A30   hvězda, noc, čas N14
síla, úsilí, násilí A24   oheň, teplo, vařit Q7
jíst, pít, mluvit,
myslet, cítit
A2   vzduch, vítr, plavit P5
zvedat, nést A9   kámen O39
být unavený, slabý A7   měď, bronz N34
nepřítel, cizinec, rebel A13   písek, minerály, kuličky N33a
nepřítel, smrt A14   voda, tekutý N35a
lehnout si, smrt, pohřbít A55   jezero, kanál N36
mumie, forma, podoba A53   zavlažovaná země N23
hlava D1   cesta, cestovat, pozice N31
vlasy, truchlit D3   poušť, hory, cizí země N25
oko, vidět, sledovat D4   cizí (země nebo osoba) T14
nos, vůně, radost,
opovržení
D19   město, vesnice (v Egyptě) O49
ucho, poslouchat F21   dům, budova O1
zuby F18   dveře, otvírat, zavírat O31
síla, akce, úsilí, násilí D40   bedna, rakev Q6b
nabídka, dar D39   člun, loď, navigace P1
paže, ohyb, přestat D41   odít, plátno S28
objetí D32   svázat, dokument V12
pyj, plodit, močit, vláha D53   nůž, řezat T30
noha, chodidlo D56   motyka, obdělávat, nasekat U7
chodit, běžet D54   zlomit, rozdělit, kříž Z9
pohybovat pozpátku D55   pohár W22
maso, část těla F51   bochník, koláč, nabídka X4
nádor, zápach, choroba Aa2   festival, rituál W3
dobytek, kráva, býk E1   kniha, psaní, abstraktní pojmy Y1
divoký, bouře E20   jeden, determinativ Z1
kůže, savec F27   plurál, několik, velké množství Z2