předchozí
Jednosouhláskové
znaky
nahoru
Gramatika
další
Třísouhláskové
znaky

Dvousouhláskové znaky

Dvousouhláskové znaky představují kombinaci dvou souhlásek. Následující seznam nabízí přehled nejběžnějších takových znaků. Doporučuje se naučit se tyto znaky a jejich transkripci nazpaměť.
Sloupec Č. se vztahuje k seznamu znaků, který obsahuje Gardinerova Egyptská gramatika.

 

ZNAK TRANSKRIPCE Č.
Aw F40
Ab U23
iw E9
im Aa15
in K1
ir D4
is M40
aA O29
aq G35
aD V26
wA V4
wa T21
wp F13
wn E34
wn M42
wr G37
wD V24
bA G29
bH F18
pA G40
pr O1
pH F22
mA U1
mi W19
mi D38
mw N35a
mn Y5
mr U6
ZNAK TRANSKRIPCE Č.
mr U23
mH V22
ms F31
mt D52
m(w)t G14
nw W24
nw U19a
nb V30
nm T34
nn M22a
nH G21
ns F20
nD Aa27
rw E23
HA M16
Hw F18
Hm N42
Hn M2
Hr D2
Hs W14
HD T3
xA M12
xa N28
xw D43
xt M3
xA K4
xn F26
Xn D33
ZNAK TRANSKRIPCE Č.
Xr T28
sA G39
sA Aa17
sA Aa18
sw M23
sn T22
sk V29
st Q1
st F29
SA M8
Sw H6
Sn V7
Ss V6
Sd F30
qd Aa28
kA D28
kp R5
gm G28
gs Aa15
tA U30
ti U33
tm U15
TA G47
DA U28
Dw N26
Dr M36
Dd R11
 

 

Různé znaky představující stejnou fonetickou hodnotu nejsou vždy zaměnitelné. Například znaky a , wn, jsou zaměnitelné. Ale a , mi, nejsou, ačkoliv reprezentují stejnou skupinu souhlásek. a , Xn, se také používají v jiných souvislostech, stejně jako a , mr.

A například znaky a jsou mezi sebou zaměnitelné, ale není tomu tak již se znakem , ačkoliv všechny tři znaky mají fonetickou hodnotu sA. To se dá vysvětlit skutečnosti, že s v prvních dvou znacích bylo původně jiné s než s v posledním znaku.