dříve:
-
nahoru
1. dynastie
později:
Narmer

Hlavice palcátu krále "Štíra"

Rituální obřadní žezlo krále "Štíra" je jedním ze vzácných artefaktů, které přežily z jeho vlády. Je to zakulacený kus vápence, tvarovaný jako 25 cm vysoká hlavice palcátu. Jeho rozměry a také fakt, že je zdobený, ukazují, že se jedná o rituální artefakt a ne o skutečný palcát.
Hlavici nalezli archeologové Quibell a Green během jejich výpravy v letech 1897-98 v hlavním skladu Hierakonpole. V této části byly také jiné artefakty předdynastické doby a začátku doby dynastické. Mezi nimi například dlouhá úzká nádoba, která rovněž obsahuje jméno krále "Štíra", nebo samozřejmě Narmerova paleta. Nyní jsou vystaveny v muzeu v Oxfordu.
Výzdoba na značně poškozené hlavici je zajímavá a byla důležitým předmětem debat obklopujících předpokládané sjednocení Egypta.

Hlavice žezla krále "Štíra". Bílé části jsou rekonstrukcí tvaru celého objektu.

Uprostřed překrásně zobrazená postava krále "Štíra" je určená podle květinové výzdoby a štíra před ním. Má Bílou korunu, obvykle spojovanou s Horním Egyptem, jednoduchou zástěru a zvířecí ocas koukající zpoza oblečení. V rukou drží motyku, připravenou na rozrytí země. Před ním stojí muž, otočený čelem ke králi, který sype na zem písek. Tento druh scény je dobře znám z faraónských časů: ukazuje krále během příprav založením nějakého druhu budov. Pod králem je pramen vody, což může znamenat, že král "Štír" pokládá základy přehrady nebo hráze. Není tam žádná známka toho, kde by se mohla přehrada nacházet.
Za králem jsou dva muži, kteří nesou velké vějíře na ochranu před horkem. Za nimi jsou dvě řady rostlin. Dolní řadu následují nějaké ženy, které tleskají rukama a tančí. O úroveň výše je znázorněna sedící osoba.
Před králem byly nejméně dva muži, kteří nesli standardu reprezentující monarchii a území k ní patřící.
Nad celou scénou je zobrazeno nejméně sedm sloupů. Na každém z nich je za krk pověšen pták, asi reprezentující slovo "lidé". Tyto standardy jsou často vysvětlovány jako zobrazení oblastí a lidí, které "Štír" dobyl. To znamená, že "Štír" byl bojovný vládce.


Detail zobrazení krále "Štíra". Král je zde zachycen s Bílou korunou.

Pokusná rekonstrukce nakreslená Cialowiczem. Předpokládá, že "Štír" nosil též Červenou korunu Dolního Egypta.

Někdy se také tvrdí, že král mohl být na chybějících částech zobrazen i s Červenou Korunou, znakem Dolního Egypta. Pokusnou rekonstrukci udělal i Krzysztof M. Cialowicz (viz obrázek výše, světlejší části jsou domyšleny). Tato rekonstrukce je založena na předpokladu, naproti dvěma nosičům standard stála velká postava. Na zbývající části objektu je totiž rozeznatelná malá čast chodidla a ještě menší část nohy. Vzhledem k velikosti této postavy to musel být opět král. Dva další, velmi malé úlomky, obsahují dva listy, květinový motiv a malý zlomek obrazu. Ve své rekonstrukci Cialowicz tuto část považuje za kus Červené koruny.
Jestliže je tato rekonstrukce správná, pak byla Červená koruna nošena již králi před vládou Narmera. A pokud byla Červená koruna spojována s Dolním Egyptem již před Narmerovou vládou, potom Cialowiczova rekonstrukce ukazuje, že Horní a Dolní Egypt byly možná sjednoceny již před tím, než na trůn usedl Narmer.
Jenže Cialowiczova rekonstrukce je založena pouze na několika malých úlomcích hlavice. Dva kousky, které Cialowicz považuje za část koruny, obsahují také květiny a tento znak se vyskytuje všude na hlavici a úlomky proto mohly pocházet z kterékoliv části hlavice a jejich úmístění je i vzhledem k jiným okolnostem velmi pochybné. Závěrem je tedy nutno říci, že je nepravděpodobné, že tyto dva úlomky byly umístěny přímo pod sebou a že obsahují Červenou korunu.