dříve:
král "Štír"
nahoru
1. dynastie
později:
Aha
  Narmerova
paleta
 

Narmer: titulatura

Horovo jméno

Bylo nalezeno několik rozdílných variant Horova jména tohoto krále. V některých případech bylo toto jméno psáno bez charakteristického Hora-sokola nebo kartuše. Není zřejmé, jestli rozdílné varianty reprezentují různé fáze královy vlády.
Transkripce a smysl každého ze jmen jsou nejisté. V současnosti akceptovaná výslovnost Narmer je pouhá úmluva.


Narmerovo jméno v kartuši, jak bylo nalezeno na Narmerově paletě (více...)

Hr nar

Hor Nar ("Hor sumec") (?)

Hr nar-mr

Hor Nar-mer ("Hor zuřivý sumec") (?). Alternativní, ale nepravděpodobná interpretace tohoto jména je Hor Mer(i)-Nar, "Hor, milovaný Nar"

Hr nar-mr.w

Hor Nar-meru ("Hor, zuřivý sumec") (?)

Hr nar-mr TA

Hor Nar-mer tsha. Smysl přidaných znaků je neznámý.

Hr nar-mr TA.w

Hor Nar-mer tshaw. Smysl přidaných znaků vně kartuše je neznámý.

 

Královské seznamy

mni

Meni, řecká verze tohoto jméne je Menes. Je zmíněná pouze v seznamu králů. Ztotožnění Narmera s Menim ze seznamu králů zatím není jisté.

 

Manetho

Męnęs
Ztotožnění Narmera s Manethovým Męnęs není jisté.

 

Alternativní jména v moderní literatuře

Nar-mer, Mer-nar, Hor Narmer, Menes, Meni, Ménčs, Ménes, Mena, Ména, Méni