dříve:
Aha
nahoru
1. dynastie
později:
Vedžo

Džer: titulatura

Horovo jméno

Hr Dr

Hor Džer. Přepis a smysl tohoto jména jsou nejisté.

 

Královské seznamy

iti

Iti. Fragment K1 z Caira staví toto jméno vedle Horova jména Džer. Potvrzuje tak, že Džer je 3. panovníkem z turínského papyru.

 

Manetho

Africanus: Kenkenęs
Eusebius: Kenkenęs, Cencenes
Ztotožnění Aha s Manethovým Athothisem I. je založené na stejně tak nejistém určení Narmera jako Menese.

 

Alternativní jména v moderní literatuře

Hor Džer, Athothis II.