dříve:
Raneb
nahoru
2. dynastie
později:
Peribsen
  hrobka  

Ninecer: titulatura

Horovo jméno

Hr n(j)-nTr

Hor Ninecer ("Hor, jeden z bohů")

 

Nebtiho jméno

nb.tj n(j)-nTr

Nebti Ninecer ("Nebti, jeden z bohů")

Není jisté jestli následující Nebtiho jméno používal Ninecer. Možná je to jenom výsledek chybných opisů. Je také možné, že se jedná o Nebtiho jméno pro možného následníka Ninecera - Wadžnese.


nb.tj ...

Nebti ... není známo, jak se znak po Nebti čte.

 

Zlaté jméno


Čtení a smysl tohoto jména nejsou známé.

Královské seznamy

bA n nTr

Ba-en-netjer ("Palice bohů")

bA n Trj

Ba-netjeru ("Božský Ba")

bA n nTr

Ba-en-netjer ("Ba od bohů")

Není zřejmé, jestli následující jména patří k Ninecerovi nebo k jinému vládci 2. dynastie. Manetho (verze od Africana) zaznamenal toto jméno jako následníka Ninecera. Dokonce i existence tohoto krále může být zpochybněna.

wAD-ns

Wadžnes. Význam je neznámý.

wAD-ns

Wadžnes

 

Manetho

Africanus: Binôthris, Tlas (tj. Wadžes)
Eusebius: Biophis

 

Alternativní jména v moderní literatuře

Hor Ninecer, Ninetcher, Wadž-nes