dříve:
Ninecer
nahoru
2. dynastie
později:
Chasechem

Peribsen: titulatura

Peribsen možná změnil svůj titul někdy během své vlády z Hora Sechemiba na Setha Peribsena. Oba tituly jsou zde zmíněny.

1. Sechemib

Horovo jméno

Hr sxm ib

Hor Sechemib ("Hor mocného srdce")

Hr sxm ib, pr n mAa.t

Hor Sechemib Per-en-Maat ("Hor mocného srdce, který povstal z vesmírného pořádku")

 

Nebtiho jméno

nb.tj sxm ib, pr n mAa.t

Nebti Sechemib Per-en-Maat ("Dvě ženy mocného srdce, které povstaly z vesmírného pořádku")

 

2. Peribsen

Sethovo jméno

Protože tato část tituly začíná se jménem boha Setha namísto Hora, je popisována jako Sethovo jméno.

stX pr ib=sn

Seth Peribsen ("Seth, ten který přichází od nich", není jasné, čeho se toto jméno týka)

 

Nebtiho jméno

nb.tj pr ib=sn

Nebti Peribsen ("Dvě ženy, ten který přišel od nich")

 

Královské seznamy

pr ib=sn

Peribsen

 

3. Sened

Královské seznamy

snd

Sened

snd

Sened

sndi

Senedi

snD

Senedj

swnd (nsw snd ?)

Suned (Král Sened ?)

 

Manetho

Africanus: Sethenęs (Sened)
Eusebius: (nezmiňuje?)

 

Alternativní jména v moderní literatuře

Hor Sechemib, Sechemib, Seth Peribsen