dříve:
Peribsen
nahoru
2. dynastie
později:
Džoser

Chasechem(uej): titulatura


Socha Chasechemueje
nalezená v Hierakonpoli
na jihu Egypta

Horovo jméno

Hr xa sxm

Hor Chasechem ("Hor, mocný, který povstal")

 

Horovo-Sethovo jméno

Chasechemuej zkombinoval tradiční Horovo jméno s novým Sethovým jménem, které použil poprvé Peribsen. Tak vzniklo Horovo-Sethovo jméno. Chasechemuej je jediný známý král, který takové jméno použil.

Hr stX, xa sxm.wj, nb.wj Htp im=f

Hor-Seth Chasechemuej, Nebwi-Hetep-imef ("Hor a Seth, dva mocní povstali a dva páni jsou s ním v míru")

 

Nebtiho jméno

nb.tj, xa sxm.wj, nb.wj Htp im=f

Nebti Chasechemuej, Nebwi-Hetep-imef ("Dvě ženy, mocní povstali a dva páni jsou s ním v míru")

nb.tj, xa sxm.wj, nbw X.t=sn

Nebti Chasechemuej, Nebu-khet-sen ("Dvě ženy, dva mocní povstali, jejich těla jsou ze zlata")

 

Královské seznamy

DADAj

Djadjay

bbj

Bebi

bbtj

Bebti

Dvě druhá jména jsou pravděpodobně pouze nesprávně vyloženým prvním jménem.

 

Manetho

Vypadá to, že Manetho nezmiňoval vládce, který by používal některé z předchozích jmen patřících ke Chasechemuejovi.

 

Alternativní jména v moderní literatuře

Hor Chasechem, Chasechem, Chasechemuej, Hor Chasechemuej