Jacques Kinnaer

Někteří lidé se ptají na hodnověrnost a spolehlivost poskytovaných článků, na informace o autorovi, apod. Takže informace jsou zde...

Jacques Kinnaer je egyptolog a je z Belgie (ne Francie). Nádherné kultuře starověkého Egypta se obdivoval už od svých 8 nebo 9 let. K 15. narozeninám mu otec koupil Gardinerovu Egyptskou Gramatiku, a tak se začal učit číst hieroglyfy.
Egyptologii studoval u zesnulého profesora Jana Quaegebeura na Leuvenské univerzitě v Belgii v letech 1984 až 1988. Titul MA získal s překladem textů propyleje chrámu Chonsu v Karnaku, dokončeným spolu s malou studií o grammaire du temple tohoto monumentu. Navštěvoval také hodiny u profesora Jean-Marie Kruchtena (hieratické písmo) a profesora Philippe Derchaina (ptolemaiovské texty), oboje na univerzitě v Bruselu v Belgii.

Na akademické úrovni nebyl příliš aktivní (publikace jsou dole), protože z praktických důvodů nastoupil do práce ve výpočetní technice.
Většina jeho úsilí v egyptologii byla směřována na obecnější, nicméně velice zaujaté posluchačstvo. Po získání MA v roce 1988 začal zájemce vyučovat kurzy hieroglyfického písma ve svém rodném městě. Překvapen jejich nadšením a počtem, začal dávat příští rok i více obecnější kurzy o kultuře a historii starověkého Egypta společně s kurzem hieroglyfů pro pokročilé.
V roce 1991, společně se třemi kolegy, založil NPO, kde pokračoval ve svých lekcích a hieroglyfických kurzech. NPO opustil v roce 1993 z praktických, organizačních a politických důvodů. Ve stejné době si vybral jakýsi druh volna... kombinování egyptologie s prací na plný úvazek není jednoduché.

Nikdy se nevzdal své lásky ke starověkému Egyptu ani své touhy sdílet znalosti se všemi, kteří o ně mají zájem. A to je také důvod, proč vznikly tyto stránky (resp. původní anglický originál). Materiál, který je zde prezentován, by měl nabízet přijatelný pohled na historii a kulturu starého Egypta. Se slovem přijatelný, se myslí, že ne všichni egyptologové musí nezbytně se všemi materiály souhlasit, ale budou (doufejme) považovat teorie za vědecky podložené.
Mezi roky 1997 a 2002 byl Jacques Kinnaer členem Ex Oriente Lux a počátkem roku 1999 jim pomáhal se založením webové stránky. Kdo bydlí v Belgii nebo Holandsku, může se na stránku podívat (podívejte se ať tak nebo tak).
Jacques Kinnaer se také podílí na EEF mailové konferenci, kde se vyměňují myšlenky a nápady o starém Egyptě v pohodové akademické atmosféře.

Ó, ano, abychom nezapomněli... Ti, kdo jsou opravdu zvědaví, Jacques Kinnaer se dozvěděl, že je trochu podobný chlapíkovi na obrázku (asi tím nosem). Asi to bylo během některého z jeho lepších dní.
A jestliže byste byli, z nějakého tajemného důvodu, opravdu tak zvědaví, že byste ho chtěli potkat, můžete zvýšit své šance tím, že budete chodit do indické restaurace Bombay Inn v rue de la Fourche v centru Bruselu (tohle je také dobrá rada, pokud se mu chcete vyhnout). Bude patrně ten chlapík, který se zářícím pohledem hledí na vynikající jídla, jež se zde servírují!
Když už se autor rozhodl svěřit nám tyto informace, bude vás možná zajímat, že se řadí mezi ty, kteří si říkají Trekkeři a můžete o něm zjistit něco více, pokud budete pokračovat tímto odkazem.

Dobrá, to je vše (není to nudný chlapík?). Ještě zbývá seznam publikací, ke kterým se Jacques Kinnaer chystá přidat další v nadcházejících letech.

 

Publikace:

 1. Le Mekes et l'Imit-Per dans les scènes des temples Ptolémaiques et Romains, v OLP 22 (1991), str. 73-99

 2. De Ene en de Velen : Opmerkingen over het Oudegyptisch godsbeeld, v Scriba 1 (1992), str. 71-137

 3. The Ancient Egypt Site, The Internet, 1997 - 2003

 4. The Decoration Program of the Propylon of Khonsu at Karnak, v KMT 10/2 (1999), str. 56-65

 5. The Narmer Palette, v The Glyph 1/18 (september 1999), str. 8-9

 6. Miscellaneous contributions to the website of EgyptVoyager, The Internet, 2000 - 2002

 7. Thutmose II Chronology Questioned, Reader's Letter v KMT 11/3 (2000), str. 4-5

 8. Aha or Narmer. Which Was Menes? v KMT 12/3 (2001), str. 74-81

 9. Akhenaten. What's in a Name? v Seshen 14 (2002), str. 5-6

 10. Het Naqada-label en het debat rond de identificatie van Menes, v Phoenix 48,1 (2002), str. 4-13

 11. The Naqada Label and the Identification of Menes, v: Eldamaty, Mamdouh; Trad, Mai [Editors], Egyptian Collections around the World: Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, Cairo. (Cairo; Supreme Council of Antiquities. Distributed by the American University v Cairo Press; 2002), pages 657-666

 12. The Ancient Egypt Site, 2nd edition, The Internet, 2003 ff.

 13. The Naqada Label and the Identification of Menes, v Göttinger Miszellen 196 (2003), str. 23-30.

 14. Nefertiti Maelstrom, Reader's Letter v KMT 14/4 (2003), str. 5-6

 15. What is Really Known About The Narmer Palette?, v KMT 15/1 (2004), str. 48-54.

 

"Věnováno z lásky k památce

otce Emila (30.8.1938-18.11.2002),
vždy mi dodával odvahu jít za svým snem

a Spikea (29.12.1986-12.10.1998),
nejvěrnějšího přítele, kterého jsem kdy měl

chybíte mi..."

 

Anglický originál:http://www.ancient-egypt.org