Překlad
Martin Doležal

Kdyby snad někoho zajímalo, kdo jsem zač já a jak to všechno vzniklo, sepsal jsem následující krátký článek...

Studuji v Praze ČVUT, tedy školu, která s historií nemá vlastně nic společného. Ale o starověký Egypt se již delší dobu zajímám. Pokud si dobře vzpomínám, začalo to asi knihou Paula Johnsona Civilizace starého Egypta (The Civilization of Ancient Egypt), která nastartovala sérii dalších knih, zabývajících se historií, kulturou, náboženstvím a dalšími aspekty starověkého Egypta.
Začal jsem toužit vytvořit i pro české čtenáře kvalitní stránku, která by jim tuto uchvacující kulturu přibližila. I když doufám, že mé znalosti Egypta jsou více než povrchní, byla by troufalost předstírat, že jsem odborníkem a chtělo by to další měsíce a roky studia, abych sepsal něco více než snůšku základů, které beztak zná každý a všude jich je již plno.
Při svých toulkách internetem nešlo samozřejmě minout vynikající stránku experta na slovo vzatého, egyptologa Jacquese Kinnaera. V tu chvíli se mi v mysli vynořil nápad, jak by se přání mohlo stát skutkem. Na můj mail s návrhem přeložit jeho stránku do češtiny se mi záhy k mé radosti dostalo kladné odpovědi. Následovala několikadenní pravidelná výměna emailů kvůli domluvě podrobností. Jak to dopadlo, sami vidíte.

Stránka Ancient Egypt tedy získala svoji českou verzi Starověký Egypt. Z různých důvodu jsme byli nuceni se domluvit na mírně odlišném designu a provedení stránek. Nicméně celkové uspořádání stránek je shodné a textové informace nejsou z mé strany (krom překladu samotného) nijak upravovány. Webové stránky se tedy začaly postupně rodit a nové a nové přeložené články stále přibývají. Anglický originál je totiž velmi rozsáhlý a propracovaný, což ho řadí mezi špičku v internetových zdrojích o starém Egyptě.

Jsem nucen překládat i místní názvy a vlastní jména, protože ta se v angličtině a češtině liší. V tomto případě se řídím pracemi českých autorů, které se ovšem také odlišují, především pak dle Miroslava Vernera (např. Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta). Pokud se vyskytuje více jmen (více českých ekvivalentů, podstatně odlišné anglické jméno, známé řecké jméno, atd.), uvádím je případně v závorce.
Např.: Džer (Djer), Vedžo (Wadži, Djet), Kaa (Qa'a), Hetepsechemuej (Hotepsekhemwi), Raneb (Nebre), Chufu (Cheops), apod.
Stejně tak u místních jmen - Théby (Veset).

Chcete se podílet na překladu? Anglická verze těchto stránek obsahuje opravdu ohromné množství informací. Pro jednoho člověka (navíc jsem tímto člověkem já) je to pěkný náklad práce. Jestliže byste byli ochotni vypomoci, třeba i jedním jediným článkem, budu rád a určitě o vás zůstane na stránkách zmínka. Mám jen pár logických podmínek:
- že musíte umět anglicky je zřejmé
- ale musíte umět i česky! Tím myslím gramatiku, interpunkci, apod. Někdy ujede asi každý, ale všeho moc škodí
- poslední podmínka, neméně důležitá, musíte se orientovat ve starověkém Egyptě. To znamená pokud možno vědět o něm více, než že se tam stavěly pyramidy. Jinak pro vás překlad bude velkou potíží a co přeložíte bude těžko použitelné. Tím myslím například vědět, že anglický Kheops je řecký Cheops a egyptský Chufu. Orientovat se v pojmech, jako je Palermo Stone - nepřekládá se jako Palermský kámen, Palermská stéla, apod. ale jako Palermská deska... Turin Kinglist je Turínský papyrus, apod. Snad víte, co mám na mysli...
- naopak nemusíte ovládat HTML, stačí jenom dokázat poslat mi to, o co vás požádám, mailem přeložené
Zájemcům předem mnohokrát děkuji.

To by byly asi všechny informace, které jsem chtěl o překladu a sobě samotném sdělit. Na závěr by to chtělo ještě nějakou fotografii, jako to udělal pan Kinnaer. Moje mumie se ale bohužel nedochovala, sarkofág ukradli patrně již během vlády mého nástupce vykradači hrobek. Takže kdyby vás snad něco zajímalo nebo jste měli připomínky, neváhejte mi napsat na mail.

Email: staroveky.egypt@centrum.cz

Anglický originál: http://www.ancient-egypt.org